De rol van sociale media in Crisis Management: wees bedachtzaam op de juridische implicaties

vrijdag 20 november, 2015

Geen enkel bedrijf is immuun voor reputatieschade of aanvallen via sociale media. Een effectieve crisisbeheersingsaanpak vereist vaak een interdisciplinaire benadering via sociale media. Daarbij is vooral een juridisch adviseur een essentieel lid van een crisis team. Bij succesvolle crisiscommunicatie dient de rol van deze adviseur, naast het waarborgen van de naleving van wetgeving gedurende een crisis, vooral gericht te zijn op ondersteuning van communicatie adviseurs. In samenwerking met KRC Research heeft Weber Shandwick onderzoek gedaan naar de rol van juridische adviseurs tijdens crises op sociale media. We voerden daarbij een telefonische enquête uit onder 100 senior- en mid-level advocaten (50 in de Verenigde Staten en 50 in Groot-Brittannië), die werken als juridisch adviseur voor ‘Fortune Global 1000’-bedrijven en die zich bezighouden met reputatie-management.

Uit ons onderzoek blijkt dat 85% van de juridisch adviseurs het erover eens is dat de kans op reputatieschade nav kleine voorvallen via sociale media is toegenomen is en dat juridische afdelingen onvoldoende betrokken zijn bij (proactief) crisismanagement. Slechts 54% van de ondervraagde adviseurs zegt een training te hebben gehad over de invloed van sociale media op hun bedrijf en slechts 21% antwoord dat hun afdeling zeer betrokken is bij de voorbereiding van een potentiele crisis op sociale media binnen het bedrijf. Bovendien geeft 9 van de 10 juridisch adviseurs aan dat het niet waarschijnlijk is dat een crisis op sociale media enige juridische implicaties zal hebben voor het bedrijf waar zij werken in het komend jaar.

Het rapport geeft een aantal aanbevelingen voor juridisch adviseurs om beter om te gaan met crisisbeheersing op sociale media.

Bekijk hier ook onze white paper en infographic voor meer informatie