Afstemming van Diversity & Inclusion op bedrijfsstrategie heeft positieve impact op reputatie, retentie en resultaat

woensdag 02 oktober, 2019
Den Haag, 26 september 2019 -Uit een enquête onder 500 senior corporate Diversity and Inclusion (D&I)-professionals van grote Amerikaanse bedrijven blijkt dat zorgvuldige afstemming van de D&I-functie op de bedrijfsstrategie een positieve invloed heeft op de reputatie, het behoud van werknemers en de financiële resultaten van een bedrijf. Dit zijn de uitkomsten van Chief Diversity Officers Today: Paving the Way for Diversity & Inclusion Success, een onderzoek uitgevoerd door het internationale communicatie- en marketingbureau Weber Shandwick en management-adviesbureauUnited Minds, in samenwerking met KRC Research.

D&I alignement is cruciaal
In het onderzoek worden D&I-professionals op basis van hun alignement met de bedrijfsstrategie in drie verschillende segmenten verdeeld – goed afgestemd, afgestemd en niet afgestemd – en biedt daarnaast aanbevelingen en best practices voor het realiseren van rendement op D&I-investeringen. De acties en houding ten opzichte van de D&I-doelen verschillen in ieder segment.

De businesscase voor afstemming van D&I op de bedrijfsstrategie 
De concurrentiestrijd voor hoogwaardig talent is tegenwoordig groot en de werkcultuur binnen een bedrijf vormt regelmatig onderwerp van gesprek. Volgens het onderzoek zijn er veel voordelen te behalen – onder andere op het gebied van reputatie, retentie en bedrijfsresultaat, bij het in kaart brengen van kansen op het gebied van strategische D&I afstemming.

Volgens het onderzoek hebben D&I-activiteiten invloed op gemiddeld 30% van de nieuwe werknemers en 13% van de ontslagnemingen. Daarnaast zijnacht van de tien executives die een goed afgestemde D&I-functie bekleden (79%), zijn van mening dat D&I nauw en positief samenhangt met de bedrijfsreputatie, en twee derde geeft aan dat D&I nauw samenhangt met de financiële resultaten.

De huidige rol van de Chief Diversity Officer
Een derde van alle ondervraagde D&I-professionals (34%) bekleedt de hoogste (senior) D&I-functie binnen zijn bedrijf. Dergelijke professionals hebben vaak de functietitel Chief Diversity Officer (CDO). In het onderzoek wordt deze term gehanteerd voor de toppositie. De overige D&I-professionals delen de beslissingsbevoegdheid op senior niveau (40%) of rapporteren aan een CDO (26%).

CDO’s hebben een zeer positief beeld van D&I en de uitbreiding van de CDO-functie in het Amerikaanse bedrijfsleven. Acht op de tien (81%) zijn optimistisch over de toekomst van D&I en de helft (51%) voorspelt dat de meeste Amerikaanse bedrijven de komende vijf jaar een CDO-functie zullen hebben.

Richtlijnen voor succesvolle afstemming van D&I 
Het gedrag van goed afgestemde functies is vergeleken met afgestemde en niet afgestemde functies en de belangrijkste verschillen zijn in kaart gebracht en geldt als richtlijn voor een succesvolle D&I aanpak:

 1. Wijs een D&I-leider aan.
  Goed afgestemde D&I-functies hebben vaker een toegewijde D&I-leider (respectievelijk 43% tegenover 28% en 25%) en een CEO die de senior D&I-functie als noodzakelijk beschouwt (68% tegenover 30% en 13%).
 2. Zorg voor korte lijnen met de CEO.
  D&I-professionals die goed afgestemde D&I-functies bekleden, hebben jaarlijks veel meer contactmomenten met de CEO (15,1 gemiddeld tegenover 8,2 en 6,9) en de raad (9,9 gemiddeld tegenover 6,6 en 5,1).
 3. Zorg voor diversiteit aan de top.
  Goed afgestemde D&I-functies hebben vaker ‘zeer’ diverse C-level managementteams (respectievelijk 45% tegenover 18% en 17%) en besturen (43% tegenover 18% en 14%).
 4. Integreer D&I in de cultuur.
  De meeste professionals die goed afgestemde D&I-functies bekleden, geven aan dat hun bedrijf beschikt over werknemersverenigingen (76% tegenover 69% en 57%), bedrijfsverenigingen (68% tegenover 54% en 39%) en D&I-bestuurscolleges (81% tegenover 64% en 49%). De onderlinge verschillen zijn groot te noemen.
 5. Koppel D&I aan het algemene bedrijfssucces.
  Werknemers die goed afgestemde D&I-functies bekleden, zijn aanzienlijk vaker van mening dat hun functioneren wordt beoordeeld op basis van de financiële bedrijfsprestaties (74% tegenover 51% en 45%).
 6. Integreer D&I met marketing en communicatie.
  Professionals die goed afgestemde D&I-functies bekleden, zien bedrijfsmarketing- en communicatie/public relations aanzienlijk vaker als ‘zeer’ cruciaal in het bereiken van de D&I-bedrijfsdoelen (63% tegenover 30% en 22% voor bedrijfsmarketing en 72% tegenover 41% en 38% voor bedrijfscommunicatie). Ze zijn ook aanzienlijk vaker bereid om interne D&I-communicatie de komende 12-18 maanden de hoogste prioriteit te geven (32% tegenover 23% en 22%).

Klik hier voor het volledige onderzoek

Over het onderzoek 
KRC Research voerde in opdracht van Weber Shandwick en United Minds een enquête uit in de VS onder 500 senior professionals die verantwoordelijk zijn voor diversity en inclusion binnen hun bedrijf. De respondenten maken deel uit van een commercieel panel en werden op basis van onderstaande punten gescreend en gekwalificeerd voor het onderzoek: Ze werken fulltime voor bedrijven met een minimale jaarlijkse omzet van $500 miljoen; ze zijn 18 jaar of ouder; ze besteden ten minste een deel van hun tijd aan diversity en inclusion; ze zijn de meest senior D&I-professional binnen het bedrijf of delen/rapporteren aan de meest senior D&I-professional; ze zijn niet werkzaam voor een reclame-, marketing- of PR-bureau. De enquête nam 20 minuten in beslag en werd afgenomen van 4 t/m 27 maart 2019.