Crisismanagement

Crisis Control

Op basis van onze uitgebreide kennis op het gebied van crisismanagement beschermen en verstevigen we de reputatie van onze klanten in Nederland en Europa. Dankzij ons wereldwijde netwerk kunnen wij dit ook op mondiale schaal.

Traditionele crisis- en issuescommunicatie, met goede voorbereidingen, relevante draaiboeken, on and offline simulaties en trainingen, zijn helaas niet meer afdoende in het huidige 24/7 media − en zakenlandschap. Een Nederlandse tweet kan onmiddellijk schadelijke gevolgen hebben voor een mogelijke overeenkomst met buitenlandse regeringen. Daarom opereren wij op wereldwijd niveau waarbij we nauw samenwerken met onze kantoren in andere landen.

Om ervoor te zorgen dat u zo optimaal mogelijk voorbereid bent op een crisis, maken wij plannen, geven wij trainingen en gebruiken wij onze eigen unieke tools. Het gebruik van sociale media − en crisismanagement staan centraal binnen onze geïntegreerde diensten. Een voorbeeld hiervan is het door ons ontwikkelde Firebell. Dit is een internationaal bekroonde software-applicatie die 2.0 crisissituaties en reputatie-aanvallen op meerdere Social Media platforms nabootst en bedrijven klaarstoomt om adequaat en snel te handelen als hun online reputatie bedreigd wordt. Bedrijven kunnen met de FireBell drill hun protocollen, processen en middelen testen en waar mogelijk bijsturen.

Als er een crisis uitbreekt, staan wij 24/7 klaar om advies te geven en support te bieden aan uw communicatie teams, zodat u spoedig een issue kunt beantwoorden. Van een ramp tot complexe besluitvorming. Wij bieden services voor de volgende issues;

  • Product issues, zoals recalls en markt exits
  • Arbeidsverhoudingen, waaronder onderhandelingen, stakingen, georganiseerde campagnes vanuit vakbonden, integraties en fabriekssluitingen
  • Belangrijke rechtszaken en onderzoeken, vooral intellectueel eigendom, mededinging, discriminatie, fraude en internationale geschillen
  • Milieu, gezondheid en veiligheid; sourcing en supply chain vraagstukken en natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen
  • Financiële issues, waaronder M&A, faillissementen en herstructureringen
  • Executive issues, waaronder wijzigingen in het management, compensatie kwesties, ontslagen en wangedrag
  • Digitale kwesties, zoals het verlies van data, online campagnes en hacking
Onze issue- en crisismanagement teams helpen onze klanten zich optimaal voor te bereiden op een crisis, zodat zij iedere situatie effectief kunnen managen en zo hun merk en reputatie kunnen beschermen.