Employee Engagement & Change Management

We leven in een tijdperk van steeds snellere veranderingen, waarin het moeilijk is om talent aan boord te krijgen en te houden, en de betrokkenheid vaak te wensen overlaat. Daarom is het voor bedrijven belangrijker dan ooit om hun medewerkers een andere en betere ervaring te bieden.

Bedrijven moeten anders naar medewerkers gaan kijken en ze beschouwen als ‘interne consumenten’. Het is essentieel dat de relatie van beide kanten oprecht is en gegrond op vertrouwen, omdat het loont als medewerkers zich met hart en ziel inzetten. Bij organisaties met een sterke cultuur en betrokken medewerkers is de loyaliteit groter. Er is sprake van oprechte employee advocacy, wat zich uit in een hogere productiviteit en moraal. Uiteindelijk realiseren bedrijven zo sneller hun doelen en zetten ze betere resultaten neer.

Ons medewerkersbetrokkenheid & changemanagement-team helpt klanten uit allerlei sectoren bij het managen van twee essentiële onderdelen van hun bedrijfsvoering: medewerkers en reputatie.

Weber Shandwick brengt internationaal toptalent samen op het gebied van branding, traditionele PR en management consulting. Met onze creatieve inbreng enerzijds en het zakelijk verstand van United Minds, onze internationale management consultancy, anderzijds, hebben we alles in huis om vertrouwen te creëren, belangen af te stemmen en tot actie te inspireren in tijden van verandering. Bovendien weten we hoe we deze strategieën over geografische en culturele grenzen heen kunnen tillen.

Onze medewerkercommunicatiecampagnes en changemanagement-initiatieven bieden organisaties de tools om:

  • Groei- en innovatiemogelijkheden te herkennen
  • Eén organisatie te worden na een fusie of overname
  • Managers op een lijn te krijgen, voor te bereiden op hun rol en te betrekken
  • De cultuur te veranderen
  • Een reorganisatie of herstructurering door te voeren
  • Een inclusieve werkplek te creëren
  • Hun reputatie als werkgever te versterken
  • Hun strategie vorm te geven vanuit inzicht en toekomstplanning