Executive Equity & Engagement

Het tijdperk van de ‘Celebrity CEO’ is definitief voorbij.

Veel bedrijven vertrouwen nog altijd op hun intuïtie en denken dat niemand hun verhaal beter kan vertellen dan hun eigen management team. Vaak wordt ook gedacht dat vooral dit team het profiel van de organisatie kan versterken. Maar wat blijkt? Veelal weet een bedrijf niet precies hoe deze drukbezette mensen op een effectieve manier scoren in vergelijking met concurrenten.

Weber Shandwick heeft hiervoor een speciale aanpak ontwikkeld. Eerst analyseren we hoe deze teams het doen ten opzichte van ’peers’ of concurrenten. Vervolgens ontwikkelen we een ‘enterprise brand positionering’ voor de relevante teamleden. We kijken hoe ze hun expertise optimaal kunnen inzetten op verschillende kanalen en platformen.

Deze analyse en de uitvoering ervan gebeurt op basis een strategisch plan. Hierin staat hoe we directieleden op het juiste moment en met een relevant verhaal op pad sturen. Naar bijvoorbeeld congressen, pers- en vakbijeenkomsten of belangrijke interne vergaderingen.

Voor elk van deze onderdelen ontwikkelen we een zogenoemd Playbook, dat we optimaal kunnen integreren in de eigen (sociale) kanalen van de onderneming maar ook daarbuiten. Vervolgens meten we op grondige wijze het effect van deze strategie en sturen we bij waar nodig.

Andere specifieke diensten die we aanbieden zijn:

  • Eerste of laatste honderd dagen van een manager
  • Geplande of plotselinge transitieprogramma’s bij het vertrek van bedrijfsleiders
  • Thought Leadership platforms
  • Social CEO planning
  • Ondersteuning bij toespraken
  • Ondersteuning bij het behalen van relevante ScoreCards