Regulering, mededinging en reputatie

We ontwikkelen politieke en media strategieën om uw juridische doelstellingen te ondersteunen en uw reputatie te beschermen.

Wij weten als geen ander dat een succesvol weerwoord tegen overregulering niet alleen gebaseerd is op goede juridische argumenten. Ook timing en een goede communicatie met publiek en politiek zijn van groot belang.

Regulering en toezicht beginnen of eindigen niet in de Tweede Kamer. Er gaat een heel proces van beleidsontwikkeling aan vooraf.  Soms is er ook publieke verontwaardiging. Als wetten eenmaal zijn ontwikkeld dan brengen onderzoeken van toezichthouders niet alleen juridische problemen met zich mee. Ook de reputatie van een onderneming staat op het spel.

Ook bestaat de kans dat de wetgever na onderzoek door toezichthouders met aanvullende wetgeving komt voor een specifieke sector. Overheidsbeleid gaat vaak in tegen de ondernemersvrijheid en ondernemingen moeten zich daar dan ook goed tegen beschermen.

Weber Shandwick volgt het overheidsbeleid dat uw concurrentiepositie kan raken op de voet. Ook verzamelen we informatie over de laatste ontwikkelingen en bestuderen we het toekomstig beleid van de overheid.

We gebruiken niet alleen ons lokale netwerk en onze specifieke kennis maar ook ons internationale netwerk, waaronder het team in Brussel en Washington. Zo krijgt u altijd de juiste informatie om tijdig in te spelen op overheidsontwikkelingen.

  • Wij ontwikkelen en voeren Public Affairs-campagnes uit om overheidsbeleid te beïnvloeden.  Deze campagnes integreren we met uw bestaande activiteiten en contacten met overheidsinstellingen. Denk hierbij  aan ministeries en toezichthouders, zoals het ministerie van Economische Zaken en de ACM (voorheen NMa en OPTA), AFM, NZa of het Commissariaat voor de Media en het parlement
  • In geval van juridische procedures staan wij u bij met communicatieadvies en strategische ondersteuning. Dit doen we in nauwe samenwerking met de betrokken juridische adviseurs en de interne communicatieafdeling van uw bedrijf
  • Weber Shandwick zorgt ervoor dat compliance-programma’s op een begrijpelijke manier aan medewerkers van uw bedrijf worden uitgelegd
  • Voor senior management verzorgen wij trainingen  voor het geval er ‘invallen’ zijn van toezichthouders . Bij zo’n dawn raid geven we hulp en advies hoe (reputatie) schade kan worden beperkt en uw belangen optimaal kunnen worden behartigd