Weber Shandwick eerste wereldwijde PR-bureau dat Facebook at Work gebruikt

donderdag 31 maart, 2016

Weber Shandwick is het eerste wereldwijde PR-bureau dat Facebook at Work inzet als samenwerkingsplatform. De bedrijfsbrede inzet volgt op een succesvol pilot-programma dat in het najaar van 2015 van start ging. Daarmee was het bedrijf ook het eerste wereldwijde PR-bureau dat het gebruikte. De lancering van het platform helpt Weber Shandwick inzicht te verkrijgen in nieuwe innovatieve communicatieplatforms voor klanten. Van alle betrokken partijen zijn medewerkers daarbij degenen die een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

“Facebook at Work zal een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de betrokkenheid van medewerkers. Daarom gaan we het in ons hele bedrijf inzetten om de voordelen voor klanten te kunnen beoordelen. Daarnaast willen we profiteren van de waarde die het toevoegt aan ons eigen uiterst creatieve en gezamenlijke wereldwijde netwerk”, aldus Chris Perry, Chief Digital Officer van Weber Shandwick.

De door Weber Shandwick uitgevoerde pilot van Facebook at Work omvatte bijna een kwart van alle medewerkers over de hele wereld. Het is opgezet tussen teams met verschillende organisatiestructuren en workflows. Op deze wijze zijn best practices en inzichten verzameld die kunnen worden toegepast bij een groot aantal verschillende bedrijven.

“Met behulp van de pilot wilden we inzicht krijgen in het gebruik van het platform als hulpmiddel voor betrokkenheid, communicatie en reputatie. Daarnaast wilden we ook zien hoe het ons helpt een meer productieve en verbonden werkplek te creëren”, aldus Perry. “Na de succesvolle pilot, zijn we heel benieuwd hoe de samenwerking erdoor zal worden beïnvloed wanneer het binnen alle regio’s, sectoren en disciplines van het bedrijf wordt ingezet. Daarna kunnen we onze bevindingen delen met klanten zodat deze hun werkmethoden kunnen baseren op betere informatie.”